[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

องค์การอาหารและยา เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาชนิดหนึ่ง สำหรับใช้รักษาความดันโลหิตสูง

องค์การอาหารและยา เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาชนิดหนึ่ง สำหรับใช้รักษาความดันโลหิตสูง เนื่องจากพบว่ามีสารก่อมะเร็ง ในยา 5 ตำรับทะเบียน พร้อมสั่งยกเลิกการผลิต

วันนี้ (15ก.ค.61) นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวยอมรับว่า 22 ประเทศทั่วโลก มีการเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากพบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาโดยบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของจีน  ในส่วนของไทยพบว่า มี 2 บริษัท ที่ใช้วัตถุดิบจากบริษัทของจีน ซึ่งมียา 2 ทะเบียนตำรับ และมียา 3 ทะเบียนตำรับ ซึ่งอย.ได้สั่งเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ยาทั้ง 5 ทะเบียนตำรับ คืนจากท้องตลาดภายใน 15 วันแล้ว  และให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาทั้งสองแห่ง ระงับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาทุกทะเบียนที่มีการใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีปัญหาชั่วคราว รวมทั้งระงับการจำหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ โดย อย. จะดำเนินการควบคุมการทำลายต่อไป  พร้อมดำเนินการแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน (Rapid Alert)ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง      

 

ทั้งนี้ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่เคยได้รับผลิตภัณฑ์ยาในการรักษามาอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงตัวอื่น โดยยังคงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาเลขทะเบียนตำรับอื่นที่ไม่มีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้

 

องค์การอาหารและยา เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาชนิดหนึ่ง สำหรับใช้รักษาความดันโลหิตสูง


โดย: มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
งาน: งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://tnnthailand.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 8 ครั้ง