[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ตัวช่วยง่ายๆ ทำให้อ่านหนังสือไม่ติดขัด

1. ใช้ปากกาไฮไลท์
ไฮไลท์เฉพาะใจความสำคัญเอาไว้ อาจใช้สีที่แตกต่างกันในการไฮไลท์  ให้สีนึงแทนหมวดหมู่นึง เช่น ใช้สีส้มแทนคำนาม สีเขียวแทนคำกริยา ข้อควรระวังคือไม่ควรขีดเยอะจนเปรอะไปหมดนะคะ เพราะสีสันจะช่วยให้เราจำได้ดี และสมองจะเชื่อมโยงสีเข้ากับหมวดเรื่องที่เราตั้งเอาไว้ ไม่มีสับสน

2. ทำ mind mapping
วิธีนี้เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จกันมาหลายราย การทำ mind mapping เป็นการสรุปเนื้อหาเรียบเรียงออกมาเป็นภาพ
อาจวาดรูปที่เกี่ยวข้องลงไปด้วยก็ทำให้จำง่ายขึ้น ฟรุ้งฟริ้งน่าอ่านอีกด้วย

3. ใช้ปากกาสี
ปากกาสีนี้มีประโยชน์มาก ไม่ว่าจะใช้ขีดเส้นใต้ จดโน้ต วาดรูป ทำ mind mapping เพราะสีสีนมีผลต่อความจำ แล้วยังทำให้สวยงามน่าอ่าน ไม่น่าเบื่อ

4. ทำ short note
การอ่านแล้วสรุปเนื้อหาเป็น short note นั้นเป็นวิธีที่เราจะได้อ่านและทำความเข้าใจเพื่อที่จะเขียนออกมา ไม่ใช่ลอกออกมาทั้งหมดวิธีนี้ช่วยให้เราจำได้แน่นอนเพราะกระบวนการที่เราอ่านแล้วสรุปเพื่อเขียนนั่นแหละ แล้วยังเอามาอ่านซ้ำได้โดยไม่ต้องอ่านหนังสือทั้งเล่มเพราะย่อมาแล้ว สบายในภายภาคหน้าที่อ่านทวน

5.ใช้กระดาษ post it
แปะตรงที่เห็นชัดๆ จะติดหัวนอน ห้องน้ำ ประตูบ้าน เอาที่สะดวกเลย หรือแปะในหนังสือคั่นตรงที่สำคัญพร้อมโน้ตไว้ ใช้กับการจำศัพท์ จำสูตร ต่างๆ

ขอบคุณข้อมูล  pantip2314136


ตัวช่วยง่ายๆ ทำให้อ่านหนังสือไม่ติดขัด


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://blog.eduzones.com/moobo/199386

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 5 ครั้ง