[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีทำความสะอาดจอ LED ให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและเชื้อโรค

วิธีทำความสะอาดจอ LED ให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและเชื้อโรค

 
 

ปัจจุบันจอ LED ได้รับความนิยมใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจอของทีวี โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อันเนื่องมาจากความทันสมัยของรูปแบบ ความคมชัดของภาพ และราคาที่ลดลงมาก แต่เมื่อใช้เป็นนาน ๆ หน้าจออาจเกิดความสกปรกจากหลายสาเหตุเช่น ฝุ่นเกาะ รอยนิ้วมือ อีกทั้งรอยคราบสกปรกต่าง ๆ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

————– advertisements ————–

ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หน้าจอใสวิ๊ง ด้วยวิธีทำความสะอาดจอ LED ดังต่อไปนี้

  1. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยสำหรับหน้าจอ LED ที่มีคราบสกปรกเพียงเล็กน้อยให้ผสมน้ำอุ่น กับ สบู่ที่มีฤทธิ์กรดอ่อนๆ เพื่อใช้เป็นน้ำยาเช็ดหน้าจอแต่ถ้าหากหน้าจอมีความสกปรกมากให้ใช้ น้ำกลั่นผลสมกับแอลกอฮอล์เป็นน้ำยาแทน
  2. ก่อนเช็ดด้วยน้ำยาที่ผสมเตรียมไว้ ให้แปรงขนนุ่มๆหรือผ้าบาง ๆ เช็ดบริเวณรอบจอ LED ก่อนเพื่อขจัดฝุ่น โดยห้ามใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าเนื้อหยาบเช็ดหน้าจอเด็ดขาด เนื่องความหยาบของผ้าจะทำให้หน้าจอเกิดรอย
  3. สำรวจจุดสกปรกบนหน้าจออย่างละเอียดและระมัดระวัง เพื่อง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาดและประหยัดเวลาในการดูแลหน้าจอ LED ไปในตัว โดยตอนที่สำรวจคราบสกปรกให้ปิดขวดน้ำยาไว้ให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้หกเลอะหน้าจอ
  4. น้ำผ้าบาง ๆ เนื้อผ้าไม่หยาบจุ่มน้ำยาที่ผสมไว้ บิดให้หมาดๆ (ห้ามเปียกเกินไปโดยเด็ดขาด) เช็ดบนหน้าจอโดยขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดให้เช็ดไปทางเดียวกันจากบนลงล่าง หรือ จากซ้ายไปขวาโดยห้ามถูวนไปมาและอย่าลงน้ำหนักมือในการเช็ดมากเกินไปเพราะแรงกดอาจส่งผลกระทบให้หน้าจอเกิดปัญหาจนเสี
  5. หลังจากเช็ดทำความสะอาดแล้วให้รอจนหน้าจอ LED แห้งสนิทก่อน ถึงจะเปิดใช้งานได้ เพราะหากเปิดใช้งานตอนหน้าจอยังเปียกหมาดๆอยู่ อาจทำให้หน้าจอมีปัญหาแปลกๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นข้อนี้จึงควรระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษ
วิธีทำความสะอาดจอ LED

จอ LED สามารถสกปรกได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องมาจากการใช้งานและการเก็บรักษา ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

วิธีทำความสะอาดหน้าจอ LED ที่กล่าวไปข้างต้นจะทำให้หน้าจอสะอาดเงางาม และดูดีอยู่เสมอแต่หน้าจอ LED อาจมีวิธีการทำความสะอาดแบบเฉพาะดังนั้นจึงควรศึกษารายละอาดให้ดีก่อนทำความสะอาดใด ๆ บนหน้าจอ เพื่อรักษาคุณภาพในการใช้งาน

 


เกร็ดความรู้เทคโนโลยี


โดย: มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
งาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%AD-led/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 13 ครั้ง