[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทำไมเราจึงรู้สึกหิว

ทำไมเราจึงรู้สึกหิว

 
     เมื่อเรารู้สึกหิว  เราจะรู้สึกว่าท้องว่าง  มีอาการผิดปกติ  แม้แต่เด็กทารกแรกเกิดก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน  จึงร้องเมื่อหิวนม  การสนองความต้องการเมื่อหิวนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดมาทีเดียว

     ความรู้สึกหิวนี้เกิดขึ้นเมื่อมีช่องว่างในกระเพาะอาหาร  เมื่อกระเพาะอาหารมีอาหารเต็ม  เราจะไม่มีอาการหิว รู้สึกสบายดี  ยกเว้นเวลากินอาหารผิดสำแดงหรือกินมากเกินไป  จะเกิดไม่สบายเช่นปวดท้อง  แต่ไม่ใช่หิว  แต่เมื่ออาหารผ่านกระเพาะไปสู่ลำไส้แล้ว  กระเพาะอาหารจะว่างตัวกระเพาะอาหารจะเคลื่อนไหว  ยืดแล้วหดทำให้เกิดความรู้สึกหิว

 


ทำไมเราจึงรู้สึกหิว


โดย: มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
งาน: งานทะเบียนนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.namsongkram.com/2015/04/blog-post_18.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง