[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

แพทย์ยัน ยังไม่มีรายงานไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

กรมควบคุมโรค เผยยังไม่มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ thaihealth

กรมควบคุมโรค เผยไม่มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ยังคงเป็นสายพันธุ์ประจำฤดูกาล แนะหากต้องลุยน้ำหรือย่ำโคลน ให้ใส่รองเท้าบู๊ทยาวเพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกาย หลังขึ้นจากน้ำให้ชำระร่างกายให้สะอาดด้วยน้ำสะอาด

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่มีการรายงานข่าวเรื่องเด็กชายวัย 7 ปี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกระบุว่าเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ นั้น กรมควบคุมโรคยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด ยังคงเป็นสายพันธุ์ประจำฤดูกาลที่สามารถพบได้  จากรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นจากพื้นที่พบว่า ผู้เสียชีวิตคนดังกล่าวเสียชีวิตด้วยโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) ไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากผลทางห้องปฏิบัติการตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ โดยผู้เสียชีวิตมีประวัติเล่นน้ำคลอง หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผลทางห้องปฏิบัติการพบติดเชื้อในกระแสเลือด

สถานการณ์โรคเมลิออยโดสิสจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 สิงหาคม 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 1,572 ราย เสียชีวิต 3 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากสุด ได้แก่ อายุ 55-64 ปี รองลงมาอายุ 45-54  ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป  พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งปีมีผู้ป่วยทั้งหมด 3,439 ราย โดยผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ 35 ปีขึ้นไป) พบถึง 2,906 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของผู้ป่วยทั้งหมด

โรคเมลิออยโดสิส สามารถพบได้ในช่วงฤดูฝน โดยผู้ป่วยมักรับเชื้อที่อยู่ในดินและน้ำ จากการสัมผัสดินหรือน้ำเป็นเวลานานหรือผ่านทางบาดแผล จากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หรือจากการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หลังรับเชื้อประมาณ 1- 21 วัน ผู้ป่วยมักมีอาการไข้เป็นเวลานาน ไม่ทราบสาเหตุ มีเนื้อตาย แผล ฝี หนองที่ปอด ตับ ม้าม แผลอักเสบเรื้อรัง อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

กรมควบคุมโรค แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและให้ปลอดภัยจากโรคนี้ คือ การใส่รองเท้าบู๊ทเมื่อจำเป็นต้องเดินลุยหรือย่ำน้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม ดื่มน้ำต้มสุก หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ และหลังสัมผัสน้ำและดิน ควรทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดทันที หากมีอาการไข้เกิน 2 วันหรือเกิดแผลอักเสบเรื้อรัง ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยทันที พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือดินเป็นเวลานาน หากประชาชน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 


แพทย์ยัน ยังไม่มีรายงานไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่


โดย: มิส  รินลษา    เจริญสุข
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/44232-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง