[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สวนสัตว์ดุสิต" สวนสัตว์แห่งแรกของไทย

18 มีนาคม พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938)
"สวนสัตว์ดุสิต" สวนสัตว์แห่งแรกของไทยเปิดให้บริการ

สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นวันแรก ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นที่ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอุทยานสวนดุสิต มีชื่อว่า "เขาดินวนา"

กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ได้พระราชทานที่ดินบริเวณเขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาปรับปรุงให้เป็นสวนสัตว์สำหรับประชาชน ทั้งยังทรงพระราชทานกวางดาว และสัตว์อื่น ๆ จากพระที่นั่งอัมพรสถานให้แก่เขาดินวนาด้วย

http://www.dusitzoo.org/customize-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-98218-1.html
ทิวทัศน์ของพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อมองจากสวนสัตว์ดุสิต
จาก, http://www.dusitzoo.org/customize-ประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต-98218-1.html

 


ประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต

• หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) เสด็จประพาสยุโรป พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศ และทรงโปรดว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี ในปี พ.ศ. 2438 จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้าง การก่อสร้างพระราชอุทยานเริ่มด้วยการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เป็นรูปพระราชหัตถเลขา พระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." ขุดคูคลองระบายน้ำ ทำถนนเชื่อมตัดผ่านจากคลองเปรมประชากร (ถนนพระราม 5) เข้าไปโดยรอบหลายเส้นทาง

ดินที่ขุดขึ้นมาได้ถูกนำมาใช้ถมเป็นเนินเขาเกาะกลางน้ำเรียกว่า “เขาดิน” รอบ ๆ เขาดินนั้นทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ปลูกพรรณไม้นานาชนิด สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติ เรียกว่า “วนา” อาณาเขตส่วนนี้จึงทรงโปรดเรียกว่า “เขาดินวนา” โดยในขั้นต้นพระองค์ให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่เสด็จประพาสเพื่อทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์ กระทั่งพระองค์ทรงเสด็จสวรรคต พระราชอุทยานสวนดุสิตแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งรกร้างเป็นเวลาหลายสิบปี
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงร่วมปลูกต้นสักทองต้นนี้กับเจ้าชายวัลดิมา พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 แ

 

http://www.dusitzoo.org/customize-ประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต-98218-1.html

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงร่วมปลูกต้นสักทองกับเจ้าชายวัลดิมา พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 แห่งเดนมาร์ก

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2443 ในพระราชอุทยาน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก
จาก, ttp://www.dusitzoo.org/customize-ประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต-98218-1.html

 

 

•ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตให้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเพิ่มเติมจากสวนลุมพินี เนื่องจากในตอนนั้นประเทศไทยยังขาดพื้นที่สาธารณะสำหรับหย่อนใจอยู่มาก พระองค์เจ้าทิพอาภาซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้พระราชทานอนุมัติในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิต หรือ เขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาจัดตั้งเป็นสวนสาธารณะได้เมื่อปี พ.ศ. 2481

 

•ทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงได้จัดการย้ายกวางดาวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงนำมาจากอินโดนีเซีย เมื่อครั้งเสด็จประพาสหมู่เกาะชวา และสัตว์อื่น ๆ จากสวนกวางบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน เช่น จระเข้ ลิง มาเลี้ยงไว้ในเขาดินวนา ทั้งยังขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์ และเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชม  และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่า "สวนสัตว์ดุสิต" ซึ่งเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย
 

http://www.dusitzoo.org/customize-ประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต-98218-1.html
http://www.dusitzoo.org/customize-ประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต-98218-1.html
http://www.dusitzoo.org/customize-ประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต-98218-1.html

"สวนสัตว์ดุสิต" สวนสัตว์แห่งแรกของไทยเปิดให้บริการ จาก, http://www.dusitzoo.org/customize-ประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต-98218-1.html

 


สวนสัตว์ดุสิต" สวนสัตว์แห่งแรกของไทย


โดย: มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
งาน: งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.trueplookpanya.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง