[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝนตกหวั่น ‘มือ เท้า ปาก’ ระบาด

ฝนตกหวั่น ‘มือ เท้า ปาก’ ระบาด thaihealth

สภาพอากาศเย็นและชื้น เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ประกอบกับได้มีการระบาดของโรคจึงขอให้คำแนะนำสำหรับประชาชน

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า เนื่องจากระยะนี้ฝนตกชุกกรุงเทพมหานครมีสภาพอากาศเย็นและชื้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ประกอบกับได้มีการระบาดของโรค เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เขตจึงขอให้คำแนะนำสำหรับประชาชน ดังนี้ 1.บิดา มารดา ผู้ปกครองควรแนะนำสุขอนามัยแก่บุตรหลานและผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะการล้างมือ 2.ผู้ประกอบการในสถานเลี้ยงเด็กควรดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขลักษณะของสถานที่ เช่น เช็ดถูอุปกรณ์ เครื่องเรือน เครื่องเล่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 3.ในโรงเรียนอนุบาล/ประถมศึกษา ควรเพิ่มความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน 4.หากเด็กมีอาการป่วยซึ่งสงสัยว่าจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก อย่าให้คลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กอื่น หากเด็กมีตุ่มในปากโดยที่ยังไม่มีอาการอื่นให้หยุดเรียนและพักอยู่ที่บ้านก่อน หากอาการรุนแรงขึ้นเช่น ไม่ยอมรับประทานอาหาร ไม่ยอมดื่มน้ำต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที

5.กรณีที่เด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ให้หยุดเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยนับจากวันเริ่มป่วย และ 6.การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ที่เด็กป่วยสัมผัสให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกปกติก่อน แล้วตามด้วยน้ำยาฟอกขาว เช่น คลอรอกซ์ ไฮเตอร์ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด สงสัยสอบถาม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร.02-5210666 ต่อ 5867-8


ฝนตกหวั่น ‘มือ เท้า ปาก’ ระบาด


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/44501-%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E2%80%98%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E2%80%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 9 ครั้ง