[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

草药(cǎoyào/เฉ่าเย่า)สมุนไพร/Herbs

姜 
jiāng/เจียง
ขิง
Ginger
-
南姜 
nánjiāng/หนันเจียง
ข่า
Galangal
*หรือ高良姜 (gāoliángjiāng/เกาเหลียงเจียง) 
-
柠檬草 
níngméngcǎo/หนิงเหมิงเฉ่า
ตะไคร้

Lemongrass
*หรือ香茅 (xiāngmáo/เซียงเหมา) ตะไคร้
--
皱皮柠檬 
zhòupí níngméng/โจ้วผี หนิงเหมิง
มะกรูด
Kaffir lime
--
柠檬叶
níngméngyè/หนิงเหมิงเยี่ย
ใบมะกรูด
kaffir lime leaves
--

 

姜黄 
jiānghuáng/เจียงหวง
ขมิ้น
Turmeric

ในภาพอาจจะมี หมวกในภาพอาจจะมี ข้อความ
โดย: มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
งาน: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://th-th.facebook.com/oecschool/posts/478155829035178:0

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง