[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โรคฉี่หนู ระบาดหน้าฝน หลีกเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน

โรคฉี่หนู ระบาดหน้าฝน หลีกเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน thaihealth

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สงขลา เผย “โรคฉี่หนู” ระบาดหน้าฝน หลีกเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12) กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มมีฝนตกติดต่อในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามบริเวณต่าง ๆ โรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก คือ โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า เชื้อเลปโตสไปร่า (Leptospira) เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอกตามผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก ปาก หรือโดยการไชเข้าทางผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน ซึ่งมักจะระบาดหน้าฝนและโดยเฉพาะหลังน้ำลด พบผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงในอาชีพเกษตรกร ที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มักจะมีน้ำขัง หรือพื้นดินชื้นแฉะ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคสูง

ทั้งนี้ อาการของโรคที่พบ คือ มีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเจ็บกล้ามเนื้อที่โคนขาและน่องอย่างมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ตาแดง บางรายอาจมีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ไอมีเลือดปน หรือตัวเหลืองตาเหลือง เนื่องจากเยื้อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับวาย ไตวาย และเสียชีวิตได้

“จากการรายงานสถานการณ์โรคฉี่หนูของกลุ่มระบาดวิทยา สคร.12 สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สถานการณ์โรคฉี่หนูในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รายงานผู้ป่วยแล้ว จำนวน 265 ราย เสียชีวิต 4 ราย พบจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในจังหวัดสงขลา จำนวน 70 ราย เสียชีวิต 1 ราย รองลงมา คือ จังหวัดยะลา พบผู้ป่วย จำนวน 66 ราย เสียชีวิต 3 ราย และจังหวัดตรังพบผู้ป่วย จำนวน 63 ราย”

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันโรคฉี่หนู ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำขัง เนื่องจากหนู วัว และควายอาจจะมาปัสสาวะไว้ ทำให้มีปริมาณเชื้อเข้มข้น หลีกเลี่ยงการลุยน้ำที่ท่วมขัง หรือโคลน พื้นที่ชื้นแฉะ โดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผล รอยถลอก ขีดข่วน หากต้องเดินย่ำน้ำตามตรอก ซอก ซอย คันนา ท้องนา ท้องไร่ ควรสวมรองเท้าบูท ถุงมือ หรือชุดป้องกัน หากแช่น้ำ หรือย่ำลงไปในแหล่งน้ำ ให้ทำความสะอาดร่างกายโดยทันที

นอกจากนี้ ยังต้องรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือน กำจัดขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู เก็บอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิด อย่าให้หนูปัสสาวะใส่ ดื่มน้ำต้มสุก และกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ด้วยความร้อน รีบล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ ภายหลังจับต้องเนื้อสัตว์ ซากสัตว์ และสัตว์ทุกชนิด และหากมีอาการไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อหลังจากสัมผัสพื้นที่น้ำขัง ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์ทันที

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกัน หรือการดูแลผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


โรคฉี่หนู ระบาดหน้าฝน หลีกเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/44689-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%99%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%20%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 9 ครั้ง