[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การคูณเลขโดยใช้เส้นตรง

สรุปวิธีการคูณเลขโดยใช้เส้นตรง

  1. เทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับเลขที่ทุกหลักมีจำนวนน้อยๆ เช่น 1, 2, 3 ถ้าใช้กับเลขที่มีค่าของหลักมาก จะลำบาก(และอาจสับสน) เวลานับจุดตัด, ทดเลข, และรวมเลขภายหลัง
  2. ถึงแม้จะมีจำนวนหลักมาก แต่ถ้าแต่ละหลักมีค่าน้อย ก็ยังนับว่าสะดวกอยู่พอสมควร
  3. ถ้ามีเลขศูนย์อยู่ด้วย ต้องใช้เส้นประ หรือเส้นสีอื่นๆ เพื่อไม่ให้สับสนเรื่องหลัก

การคูณแบบง่ายโดยใช้เส้นตรง


โดย: มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://sci4fun.com/linemultiply/linemultiply.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง