[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา : สทศ.เปิดระบบให้ ร.ร.เช็กชื่อเด็กสอบโอเน็ต 10 - 31 ต.ค.

สทศ.เปิดระบบให้ ร.ร.เช็กชื่อเด็กสอบโอเน็ต 10 - 31 ต.ค.

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้เปิดระบบให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 โดย สทศ. จะเปิดระบบให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอเน็ต ทุกระดับชั้น รอบที่ 1 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 หากทางโรงเรียนตรวจสอบแล้ว และต้องการเพิ่ม/ลดจำนวนนักเรียนให้ดำเนินการผ่านระบบโอเน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้สทศ.จะไม่อนุมัติกรณีขอแก้ไขชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือ แก้ไขข้อมูลเด็กพิเศษ หากโรงเรียนประสงค์จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ใช้แบบฟอร์ม สทศ.6 แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งที่สนามสอบในวันสอบโอเน็ต

     นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ โอเน็ตปีการศึกษา 2561 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ส่วนนักเรียนเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ สทศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอเน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว สทศ.จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ

     สำหรับกำหนดการสอบโอเน็ต ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2562 ม.3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2562และ ม.6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 ติดตามรายละเอียดการสอบโอเน็ต ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th


มติชน


โดย: มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง