[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา : ชี้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนวิธีคิดรับวิกฤตเน้น “สหวิชา” แทนมุ่งศาสตร์เฉพาะทาง

 

ข่าวการศึกษา : ชี้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนวิธีคิดรับวิกฤตเน้น “สหวิชา” แทนมุ่งศาสตร์เฉพาะทาง

               นายมนตรี ด่านไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยไทยกำลังประสบภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดการณ์กันว่าวันหนึ่งต้องเจอ เพราะเราไม่ได้มองภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านมาเรามองการเจริญเติบโตของบ้านเมือง มองการขยายตัวของประชากร กำลังคน และคิดแบบการขยายตัวของสังคมที่ต้องการให้ลูกหลานเรียนสูงๆจึงมุ่งผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษา แล้ววันหนึ่งเรามาถึงจุดวิกฤต เนื่องจากไม่มีการวางกลไกระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และผู้ที่คุมนโยบาย ไม่ได้มองสถานการณ์กำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู รับนักศึกษาจำนวนมาก สถาบันการอาชีวศึกษาถูกยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นฐานการขยายตัวในการรองรับบุคลากรในขณะนั้น แต่เมื่อผ่านช่วงเวลาในขณะนั้นมา อัตราการเกิดลดลง จึงเกิดปัญหาขึ้น

               “ที่ผ่านมาเรามองแต่ข้างหน้า โตไป แล้ววิฤกตก็มาถึง โลกเปลี่ยนแปลงไว ถ้าเราเรียนรู้แบบเก่า ศาสตร์เฉพาะทางเริ่มเปลี่ยน ผมเคยคุยกับอดีตปลัดทบวงฯ ว่าถ้าเรียนแบบเก่าไม่เรียนรอบด้าน เรียนเฉพาะศาสตร์ใครศาสตร์มัน จะไม่ยืดหยุ่น วิธีคิด หรือมองเฉพาะมุมตัวเองทำให้ไม่ทันสมัย ไม่ทันโลก คณะต่างๆจึงเปลี่ยนเป็นสหวิชามากขึ้น เพื่อสร้างคนที่ได้หลายๆศาสตร์ เพราะวันนี้จะอยู่ที่วิธีคิดเก่าๆไม่ได้แล้ว ไม่เช่นนั้นคณะต่างๆจะค่อยๆหายไปอีกเยอะ” นายมนตรีกล่าว

               ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ผลิตคน แต่มีปัญหาด้อยคุณภาพ เมื่อส่งต่อมหาวิทยาลัย ก็ต้องติวเด็กใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาสั่งสม ดังนั้นผู้บริหารด้านการศึกษา จึงต้องมองภาพรวมของประเทศเป็นหนึ่งเดียว ก็อาจมีมุมแก้ปัญหาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อตนพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ รัฐบาลในช่วงนั้นมีนโยบายรวมหน่วยงานด้านการศึกษาโดยคาดหวังว่าจะช่วยให้การบริหารงานทำได้ดี และแก้ปัญหากำลังคนของประเทศได้ แต่เมื่อรวมแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ และขณะนี้กำลังจะแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ออกมาเพื่อตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

               นายมนตรีกล่าวอีกว่า “ ผมมองว่าถ้าใครเป็นรัฐมนตรีและมีวิสัยทัศน์ก็จะแก้ปัญหาได้ แต่ที่ผ่านมา รัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานแล้วก็เปลี่ยน ทำให้ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง”

 


มติชนออนไลน์


โดย: มิส  อุไร    ชัยคำวัง
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง