[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธี Export ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ทำด้วย Form บน Google Drive เป็นไฟล์ Excel และแก้ไขปัญหาภาษาไทยแสดง เป็นภาษาต่างดาว

วิธี Export ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ทำด้วย Form บน Google Drive เป็นไฟล์ Excel และแก้ไขปัญหาภาษาไทยแสดง เป็นภาษาต่างดาว

การสร้างแบบสอบถามจาก Google Drive นั้น เราสามารถ Export ผลแบบสอบถามออกมาในรูปแบบ excel ได้ โดยวิธีการง่ายๆดังนี้ครับ

 1. ให้เข้า Google Drive ไปยังแบบสอบถามที่เราสร้างขึ้น มาที่หน้าตาประมาณนี้ครับ
 2. คลิกที่ File เลือก Download as จากนั้นเลือก Comma Separated Values (.csv , all form responses)
 3. เราจะได้เป็นไฟล์ .csv มา ซึ่งสามารถเปิดด้วย Excel ได้ปกติ แต่ยังเจอปัญหา ภาษาไทยเพี้ยนอยู่
 4. แก้ไขโดยการปิดไฟล์ .csv ไปก่อน และเปิด excel ขึ้นมาใหม่

   
 5. ไปที่ tab Data คลิกที่ Form Text
 6. ให้เลือกไฟล์ .csv ที่เรา Export ออกมาเมื่อสักครู่ ติ๊กเลือกเป็น Delimited และเลือกเป็น Unicode (UTF-8) ดังรูป จากนั้นกด Next

   
 7. ติ๊กถูกที่ Comma จากนั้นกด Finish เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

   
 8. กด OK

   
 9. จะได้ไฟล์ Excel ที่ภาษาไทยไม่เป็นภาษาต่างดาวแล้ว


   

เกร็ดความรู้เทคโนโลยี


โดย: มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
งาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://isdc.rsu.ac.th/weblog/33

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 10 ครั้ง