[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รู้ทัน อาการโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มา : หนังสือรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง

รู้ทัน อาการโรคหลอดเลือดสมอง thaihealth

คุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่า  ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสัญญาณอาการแสดงของโรคแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองที่เกิดการผิดปกติ ดังนี้

1.อาการอ่อนแรงของร่างกายครึ่งซีก

2.อาการชาครึ่งซึก

3.สูญเสียการทรงตัว

4.มองไม่เห็นภาพครึ่งหนึ่งของลานสายตา

5.มองไม่เห็น อาจเป็นตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง

6.มองเห็นภาพซ้อนเป็นสองภาพ

7.พูดไม่ชัด กลืนลำบาก ปากเบี้ยว ลิ้นแข็ง

8.มีความผิดปกติของการใช้ภาษา  ทำให้พูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือนึกคำไม่ออก  ใช้ภาษาผิด

9.เวียนศีรษะ บ้านหมุน

10.ปวดศีรษะมาก รุนแรง

11.แขนขาเคลื่อนไหวสะเปะสะปะ  บังคับไม่ได้

12.ความจำเสื่อมหรือหลงลืมแบบทันทีทันใด

13.ซึมลงหรือหมดสติ

การเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง  ควรรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัย  เพราะหากเป็นโรคหลอดเลือดสมองจริง  คนผู้นั้นจะมีเวลาราว 3 ชั่วโมง ก่อน ที่จะกลายเป็นอัมพาตตลอดชีวิต  และบางรายจะยังมีความพิการหลงเหลืออยู่หลังจากพ้นวิกฤติแล้วด้วย  ฉะนั้น ควรไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่านิ่งนอนใจ


รู้ทัน อาการโรคหลอดเลือดสมอง


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/45597-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 11 ครั้ง