[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กินอย่างไร ลดอ้วน ลดโรค

ที่มา : คู่มือ ก กินน้อย อ่อนหวาน มันน้อย ถอยเค็ม

กินอย่างไร ลดอ้วน ลดโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

แพทย์ที่ดีที่สุด คือตัวท่านเอง และ ยาที่ดี ก็คือ อาหารที่ท่านกิน 

อย่ารอให้ป่วย  จงกินอาหารเป็นยา  ก่อนที่ท่านจะต้องกินยาเป็นกำมือ  แล้วต้องกินยาเป็นอาหาร  เลือกกินอาหารที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเอง  และกินอย่างถูกวิธี ลองมาดูกันว่า กินอย่างไร อาหารถึงจะเป็นยา ให้กับตนเองได้

1.กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่  และถูกสัดส่วน

2.เลือกอาหารแต่ละหมู่ให้เหมาะสม และใช้อาหารทดแทนที่ถูกสัดส่วน

3.กินในปริมาณที่เหมาะสม

4.เลี่ยงอาหารที่สุ่มเสี่ยง

5.กินอาหารอย่างถูกวิธี

6.อ่านฉลากก่อนกิน


http://www.thaihealth.or.th/Content/46108-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.html


โดย: มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
งาน: งานโภชนาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/46108-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง