[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สอนเด็กไทยให้เข้าใจดนตรี ภาษาสากลของโลก

สอนเด็กไทยให้เข้าใจดนตรี ภาษาสากลของโลก

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม เริ่มดำเนินการนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคน เล่นดนตรีไทยเป็น 1 ชนิด ภายใน 5 ปี โดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมหารือกระศึกษาธิการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับต่อไปข่าวนี้ฮือฮาอยู่ไม่กี่วันก็เงียบหายไป ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของงานราชการไทย

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี และถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลดีต่อสังคมอนาคตความสำคัญของดนตรีต่อการพัฒนาเด็กนั้น ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมาย น่าจะเป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่ แต่ความจริงไม่ใช่ ยังมีผู้ปกครองเด็กอีกมากมาย ไม่เข้าใจความจำเป็นของวิชาดนตรีศิลปะวิชาศิลปะอื่น ๆ อย่าว่าแต่ผู้ปกครองเด็กเลย แม้แต่ครูที่เรียนจบวิชาครูมาจนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบางคน ก็ยัง “ดูถูกดูหมิ่นศิลปะ”

ดนตรีนั้นช่วยในการพัฒนาเด็ก ทั้งในด้านจิตวิทยา , กายภาพร่างกาย , การเข้าสังคมทำงานรวมหมู่ ฯลฯ เรื่องนี้สำคัญ จำเป็นต้องให้ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองเด็กเข้าใจ ประเทศไทยปฏิรูปการศึกษามานานมากแล้ว แต่มีจุดหนึ่งน่าเสียดายที่ไม่มีการเรียนการสอน “โน้ตดนตรีสากล” ดนตรีเป็นภาษาสากล เข้าถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กที่จิตวิญญาณยังบริสุทธิ์ โน้ตดนตรีสากลเปรียบเหมือนตัวอักษรของภาษาสากล ใครรู้โน้ตก็สามารถรับรู้เพลงของคนทั้งโลกได้

 

การเรียนดนตรีของเด็กนั้น เริ่มจากฟัง , กิจกรรมประกอบดนตรี จนถึงขั้นหัดเล่นเครื่องดนตรี เป็นขั้นเป็นตอน การจัดการเรียนการสอนจะต้องยืดหยุ่น อิงตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละโรงเรียน อย่าทำงานแบบ “หัวสี่เหลี่ยม” เมื่อกระทรวงฯ สั่งให้นักเรียนเรียนดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยได้หนึ่งชิ้น ก็ไปบังคับว่าเด็กต้องเล่นดนตรีให้เป็นทุกคน มีเสียงวิจารณ์นโยบายนี้ว่า ไม่ควรบังคับให้เรียน เพราะเด็กบางคนอาจไม่มีความชอบทางนี้เลย เราเห็นว่าปัญหาเรื่องถูกบังคับนั้น จะเป็นปัญหาต่อโรงเรียน(หรือครู)มากกว่า ส่วนเด็กเล็กนั้นมีความพร้อมจะรับเรื่องดนตรี

วัยที่เด็กพร้อมและเหมาะที่จะเริ่มเล่นเครื่องดนตรี ควรให้เด็กอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 หรือวัยประถมต้น   ส่วนเด็กที่เล็กกว่านี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถให้เด็กได้เรียนรู้จังหวะของเครื่องดนตรีง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เป็นดนตรีสำหรับเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กคุ้นชินกับเสียงดนตรี และเครื่องดนตรี พ่อแม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้กับลูกได้เช่นกันการเล่นดนตรี เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพสมองของเด็ก โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้านอื่นๆ


สอนเด็กไทยให้เข้าใจดนตรี ภาษาสากลของโลก


โดย: มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
งาน: กลุ่มสาระศิลปะ
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://siamrath.co.th/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง