[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ORIGAMI กับคณิตศาสตร์

ORIGAMI กับคณิตศาสตร์

 

 

 

ศิลปะการพับกระดาษ ORIGAMI สามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างไร ลองหาคำตอบได้ใน

บทความนี้

บทความโดย : นางชมัยพร ตั้งตน นักวิชาการอิสระ
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 35  ฉบับที่ 145  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2549   หน้า 12-15

 

 


อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


โดย: มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง