[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปภ.แนะผู้ขับขี่ง่วงไม่ขับ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปภ.แนะผู้ขับขี่ง่วงไม่ขับ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนการง่วงหลับในขณะขับรถ ทำให้ผู้ขับขี่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินช้าลง จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง

ปภ.แนะผู้ขับขี่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลง ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรหยุดรถพักทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือระยะทาง 150 – 200 กิโลเมตร กรณีที่ขับรถระยะทางไกล ควรมีเพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถ ไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน เพราะเสี่ยงต่อการหลับใน ควรจอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การหลับในขณะขับรถ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากผู้ขับขี่ที่หลับในจะมีอาการเหมือนคนหมดสติชั่วขณะ ทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินช้าลง ส่วนใหญ่มักเกิดอุบัติเหตุในลักษณะที่ผู้ขับขี่ไม่ได้เหยียบเบรก และพุ่งชนสิ่งกีดขวางอย่างรุนแรงโดยไม่มีคู่กรณี เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ขับขี่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากง่วงหลับในขณะขับรถ ดังนี้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพราะจะเกิดอาการง่วงนอนสะสมและหลับในขณะขับรถ ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ควรทานยาเมื่อเดินทางถึงจุดหมายแล้ว หรือปรับเวลาทานยาเป็นช่วงก่อนนอน ร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หลีกเลี่ยงการขับรถทางไกลในเวลากลางคืน เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการพักผ่อน ทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้ ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรหยุดพักรถทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง 150 – 200 กิโลเมตร ในบริเวณที่ปลอดภัย อาทิ ที่พักรถริมทาง สถานีบริการน้ำมัน กรณีขับรถในระยะทางไกล ควรมีเพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถ หรือชวนพูดคุยขณะขับรถ จะช่วยป้องกันการหลับในไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน เพราะเสี่ยงต่อการหลับใน ควรจอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ หรือพักหลับประมาณ 15 – 20 นาที จะช่วยคลายความอ่อนล้าที่ทำให้ง่วงหลับใน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่มีอาการง่วงนอนให้เปิดเพลงดังๆ จังหวะเร็วๆ เคี้ยวหมากฝรั่ง ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังหรือคาเฟอีน ทานขนม หรือของขบเคี้ยว เปิดกระจกรถให้แรงลมปะทะใบหน้า จิกเล็บ หรือหยิกตัวเองให้เจ็บ จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวชั่วขณะ จากนั้นให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการง่วงหลับใน


ปภ.แนะผู้ขับขี่ง่วงไม่ขับ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/46340-%E0%B8%9B%E0%B8%A0.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 6 ครั้ง