[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เกณฑ์ใหม่ “กู้บ้าน” ที่ต้องรู้

เกณฑ์ใหม่ “กู้บ้าน” ที่ต้องรู้

 3,123
 

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ด้วยเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่คาดว่าเริ่มใช้ปี 2562 นั้นหลักๆ ส่งผลให้วงเงินการกู้บ้านแต่ละหลังลดลง ส่วนจะลดลงแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการกู้แบบไหน ได้แก่

 

กู้ซื้อบ้านหลังแรก

ต้องเตรียมเงินสดเพื่อดาวน์มากขึ้น เป็นอย่างน้อย 5%ของมูลค่าบ้านและทาวน์เฮาส์ หรือ 10%ของมูลค่าคอนโด โดยไม่สามารถนำวงเงินกู้ตกแต่งมาชดเชยได้ เพราะสัดส่วนเงินกู้สูงสุดต่อมูลค่าบ้านที่เรียกว่า LTV (LoantoValue) ซึ่งกำหนดไว้ 90%-95%* นั้น เดิมที่คิดเฉพาะวงเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน แต่เกณฑ์ใหม่ LTV ต้องรวมวงเงินกู้ topup เช่น เงินกู้เพื่อตกแต่งบ้าน หรือเงินกู้เพื่อเบี้ยประกันชีวิตด้วย

 

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมเงินเพื่อใช้ตกแต่งและขนย้ายของเข้าบ้าน รวมถึงหากต้องการลดความเสี่ยงด้านภาระหนี้ที่อาจตกแก่ครอบครัว ก็ต้องเตรียมเงินสดเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตอีกหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทด้วย

 

กู้ซื้อบ้านหลังที่สองขึ้นไป

นอกจาก LTV ที่รวมวงเงินกู้ topup แล้ว หากยังผ่อนบ้านหลังเดิมอยู่ LTV ที่ว่าต้องไม่เกิน 80%ของมูลค่าบ้านด้วย ทำให้คนที่คิดจะซื้อบ้านหรือคอนโดหลังที่สอง ที่อาจซื้อไว้ลงทุนปล่อยเช่าหรือเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางวันทำงาน ต้องมีความพร้อมทางการเงินมากขึ้น เช่น ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย 20%ของมูลค่าบ้านก่อนกู้

 

กู้เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

หากทำเพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอาจไม่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์ใหม่ แต่หากทำเพื่อนำเงินส่วนต่างจากวงเงินกู้ใหม่และหนี้คงค้างเดิมไปใช้จ่ายแล้วอาจทำได้น้อยลง เพราะจากเกณฑ์ที่ว่า LTV ต้องรวมวงเงินกู้ topup และหากมีการผ่อนบ้านหลังอื่นอยู่ วงเงินกู้รีไฟแนนซ์ (LTV) ต้องไม่เกิน 80%ของมูลค่าบ้าน จะทำให้โอกาสที่ได้เงินส่วนต่างไปใช้จ่ายนั้นน้อยลง

 

สำหรับสัดส่วนเงินกู้สูงสุดต่อมูลค่าบ้าน (LTV) ที่เล่ามา แม้ ธปท. จะกำหนดไว้สูงสุดที่ 90%-95%สำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรก และ 80%สำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังที่สอง แต่ธนาคารแต่ละแห่งอาจกำหนด LTV ในการกู้แต่ละครั้งต่ำกว่านี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น โครงการบ้านหรือคอนโดที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับธนาคารหรือมีความเสี่ยงว่าราคาบ้านอาจต่ำลงในอนาคต รวมถึงธนาคารต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ด้วย เช่น อายุผู้กู้ อาชีพ รายได้ ภาระหนี้ที่ผ่านมา เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม แม้เกณฑ์กู้บ้านปีหน้าจะเข้มขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ต้องเร่งรีบตัดสินใจซื้อบ้านภายในปีนี้ เพราะอย่าลืมว่าการกู้ซื้อบ้านแต่ละครั้งย่อมตามมาด้วยภาระที่ต้องปฏิบัติตามอีก 2030 ปีเลย

 

มูลค่าบ้าน/คอนโด 10 ล้านบาทขึ้นไป เกณฑ์ใหม่ ธปท. กำหนด LTV สูงสุด 80%ของมูลค่าบ้าน/คอนโด ทั้งกรณีซื้อบ้านหลังแรกและหลังที่สองขึ้นไป

 


ใช้แรงทำเงิน ใช้เงินทำงาน


โดย: มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
งาน: งานบริหารกองทุน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://wealthmeup.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง