[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วันสำคัญต่าง ๆ ในเดือนมกราคม

วันที่ ๑  วันขึ้นปีใหม่

วันที่ ๕  วันนกแห่งชาติ

วันที่ ๘  วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีนัตน์

วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน    วันเด็กแห่งชาติ

วันที่  ๑๓  วันการบินแห่งชาติ

วันที่  ๑๔  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันที่  ๑๖  วันครู

วันที่  ๑๗  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ

วันที่  ๑๘  วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก

********************************************

 

เอกสาร : 33123.docx


โดย: มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
งาน: งานประสานราชการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: ปฏิทินล้านนา

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง