[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน

 

ตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน

          เนื่องจากต้องเข้าไปเซ็นสัญญาสมัครงาน แต่ทางบริษัทให้ไปตรวจอาชญากรรม  ซึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นได้มีคดีความขึ้นศาล โดนเพื่อนแกล้งแจ้งความหาว่าบุกรุกไปที่ทำงานเขา  และทำร้ายร่างกาย ซึ่งเพื่อนที่ไปด้วยกันหนีหายไม่ยอมไปเป็นพยานให้  ซึ่งศาลพิพากษาให้รอลงอาญา 2 ปี อย่างนี้ถ้าไปตรวจอาชญากรรม จะถือว่าผ่านหรือไม่ค่ะ  ผลจะแจ้งออกมาว่าอย่างไร แล้วจะมีผลต่อการรับเข้าทำงานหรือไม่ค่ะ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           กรณีตามปัญหาของท่าน  ซึ่งท่านเคยถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลในความผิดฐานบุกรุกเคหสถานและทำร้ายร่างกาย  โดยศาลได้มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี  ดังนี้  คำพิพากษาของศาลดังกล่าว  ท่านจึงยังไม่ได้รับโทษให้จำคุกจริง ๆ  เพียงแต่ศาลรอการลงโทษไว้  มีกำหนด 2 ปี  ซึ่งหากท่านไม่ได้กระทำความผิดใดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว  ท่านก็ไม่ต้องรับโทษสำหรับการกระทำความผิดนั้นอีก  แต่ความผิดของท่านดังกล่าว  ย่อมมีบันทึกเป็นประวัติอาชญากรรมตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ไว้เป็นหลักฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต่อไปได้  ซึ่งท่านก็ย่อมไม่มหลุดพ้นจากทะเบียนประวัติดังกล่าว
          ซึ่งหากทางบริษัทตรวจสอบประวัติของท่านตามทะเบียนประวัติอาชญากรรมกับ สตช.แล้ว  ทาง สตช.ก็จะแจ้งผลที่ท่านเคยถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา  และศาลมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษท่านมีกำหนด 2 ปี ตามความเป็นจริง  และจะมีผลต่อการรับท่านเข้าทำงานหรือไม่นั้น  กรณีก็ย่อมเป็นดุลยพินิจของบริษัทที่ท่านสมัครงาน  ว่าเป็นสาระสำคัญแห่งคุณสมบัติของพนักงานหรือไม่  แต่โดยบริษัทส่วนใหญ่แล้ว  หากเป็นกรณีที่ผู้สมัครเข้าทำงานไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  โดยไม่ใช่เป็นโทษสำหรับความที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแต่อย่างใดแล้ว  ถือว่ายังไม่ขาดคุณสมบัติของการรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน

ตรวจประวัติพนักงาน ตรวจประวัติคดีอาญา  
     
   
ตรวจประวัติพนักงาน ตรวจประวัติคดีอาญา  
     
   

 


https://www.decha.com/article/section/labor_cases/6084

โดย: มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
งาน: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: DECHA

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง