[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประกันสังคม เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท เข้าบัญชีย้อนหลัง

สำนักงานประกันสังคม เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท ย้อนหลังให้ผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีในวันที่ 31 ม.ค. 62

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

           พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาทในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 ให้กับผู้ประกันตน โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 31 ม.ค. 62 นี้เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือ โทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th


www.sso.go.th


โดย: มิส  นิภา    ฟองผล
งาน: งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.sso.go.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง