[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การป้องกันและกำจัดยุงลาย

ที่มา : คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม

การป้องกันและกำจัดยุงลาย thaihealth

เนื่องจากลูกน้ำยุงลายอาศัยอยู่ตามภาชนะเก็บน้ำตลอดจนยาง รถยนต์เก่าและเศษวัสดุต่างๆ ที่มีน้ำขังจึงควรปิดภาชนะเก็บน้ำทุกชนิดให้มิดชิดอยู่เสมอคว่ำโอ่งน้ำ และภาชนะที่ไม่ใช้งานหรือเก็บไว้ในที่ร่มและฝนไม่สาด หมั่นเก็บทำลายเศษวัสดุและยางรถยนต์เก่า

หากต้องการเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต้องเก็บไว้ใต้ชายคาหรือหาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันน้ำขังสำหรับบ่อ ซีเมนต์ในห้องน้ำและห้องส้วมให้ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ (ขนาดและวิธีใช้ตามที่ระบุไว้บนฉลาก) หรือใส่ ปลาหางนกยูงไว้ (เฉพาะตัวผู้) จำนวน 2-10 ตัวขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อหรือหมั่นใช้สวิงช้อนเอาลูกน้ำ ทิ้งไปก็ได้

ยุงลายออกกัดดูดเลือดในเวลากลางวัน ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเย็น และถ้าในห้องมีแสงไฟสว่างเพียงพอยุงลายอาจกัดดูดเลือดถึงพลบค่ำการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด ทำได้ดังนี้

1.นอนในมุ้ง (แม้จะเป็นเวลากลางวัน) หรือห้องที่มีมุ้งลวด หมั่นตรวจสอบว่า มุ้งลวดคงอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดฉีกขาด

2.หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่เป็นมุมมืด อับลม

3.ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เพราะปากยุงสามารถเจาะผ่านเนื้อผ้าได้การสวมเสื้อผ้า หลวมๆ แขนยาว ขายาว จะช่วยลดโอกาสที่ปากยุงจะมาสัมผัสผิวหนัง นอกจากนี้ควร หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้ม เพราะสีเข้มจะดึงดูดยุงมากกว่าสีอ่อน

4.ทายากันยุงในกรณีที่มีความจำเป็น อ่านวิธีใช้และคำเตือนบนฉลาก และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยาทากันยุงบางชนิดห้ามใช้กับเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี

5.อาบน้ำและรักษาร่างกายให้สะอาด ผู้ที่มีกลิ่นตัวแรงหรือมีอุณหภูมิของ ร่างกายสูงกว่าผู้อื่น จะดึงดูดยุงให้มากัดมากกว่า


การป้องกันและกำจัดยุงลาย


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/46905-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 11 ครั้ง