[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

มีเงินเก็บด้วยบันได 4 ขั้น

 

ให้เงินทำงาน
 

มีเงินเก็บด้วยบันได 4 ขั้น

 

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

อยากมีเงินเก็บไม่ใช่เรื่องยาก แค่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง และเริ่มลงมือทำ ด้วยบันได ขั้น เพื่อจะได้มีเงินเก็บ

 

บันไดขั้นที่ 1 : ตั้งงบประมาณใช้จ่ายแต่ละเดือน

เริ่มต้นโดยลองจินตนาการค่าใช้จ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน ได้แก่

  • ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพัน ที่รู้จำนวนแน่นอน เข่น ค่าผ่อนบ้าน/รถ เบี้ยประกัน เงินสะสมประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีที่ถูกหักจากเงินเดือน
  • ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ง่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทางไปทำงาน
  • ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ยาก เช่น ค่าอาหารกลางวันและค่าสังสรรค์ เพราะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ ว่าจะชวนไปทานร้านอะไรบ่อยแค่ไหน

 

แม้ว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างคาดการณ์ได้ยาก แต่การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละเรื่องไว้ จะช่วยให้รู้ว่าในเดือนที่จะถึงนี้ควรใช้จ่ายแต่ละเรื่องจำนวนเท่าไร จึงจะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และรายได้ของตนเอง

 

บันไดขั้นที่ 2 หักเงินออมอัตโนมัติ

หลังจากตั้งงบประมาณใช้จ่ายแต่ละเดือนแล้ว คงพอทำให้รู้ว่าเงินเดือนหรือรายได้แต่ละเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว น่าจะเหลือประมาณเดือนละเท่าไร ซึ่งเงินเหลือที่ว่านี่เองคือเงินที่ควรนำไปเก็บออมตั้งแต่วันแรกที่ได้เงินเดือน

 

การตั้งโปรแกรมหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออกทุกๆ เดือน ไปฝากหรือลงทุนกองทุนตามจำนวนที่ตั้งใจไว้ ถือเป็นตัวช่วยที่ดี ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีเงินเก็บได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน

 

บันไดขั้นที่ 3 : จดบัญชีค่าใช้จ่าย

หลังจากตั้งงบประมาณและหักเงินออมแล้ว สิ่งที่ควรทำต่อมาคือการติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงว่าสูงเกินงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ หากใช่ควรวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากการใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น หรือตั้งงบประมาณต่ำเกินไป

 

หากเป็นการใช้จ่ายสูงเกินจำเป็นก็ควรปรับพฤติกรรมให้ใช้จ่ายอย่างมีสติเพื่อควบคุมให้มีการใช้จ่ายตามงบประมาณ แต่หากเป็นการตั้งงบประมาณต่ำเกินไปก็ควรมีการทบทวนงบประมาณให้เหมาะสม และปรับจำนวนเงินที่หักเงินออมอัตโนมัติให้สอดคล้องตามไปด้วย

 

บันไดขั้นที่ 4 : เลือกบัญชีเก็บออม

บัญชีเพื่อเก็บออมมีหลายแบบ เช่น บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ที่ต้องฝากในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนติดต่อกัน 24 เดือนขึ้นไป หรือบัญชีกองทุนรวม LTF/RMF ที่สามารถใช้บริการลงทุนอัตโนมัติทุกเดือนได้ ที่นอกจากจะเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งแล้วยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย หรืออาจเป็นการเก็บออมในรูปแบบเบี้ยประกันรายเดือนของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนในจำนวนที่แน่นอนตามสัญญา

 

มีเงินเก็บไม่ใช่เรื่องยากเพียงเริ่มต้นจาก ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย หักเงินออมอัตโนมัติ ทบทวนค่าใช้จ่าย และเลือกบัญชีเก็บออมให้เหมาะสม การมีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ห่างไปแค่ไม่กี่อึดใจ

 

 


ใช้แรงทำเงิน ใช้เงินทำงาน


โดย: มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
งาน: งานบริหารกองทุน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/from_news_pic_post.php?time_year=&url_link=3

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง