[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

อาการ หูอื้อ สาเหตุเกิดจาก
 
 
เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า เวลาที่เราขึ้นลงลิฟท์ชั้นสูงๆหรือเวลาที่เครื่องบินขึ้นหรือบินลงนั้น ทำไมเราจึงรู้สึก หูอื้อ และ ปวดหู วันนี้เรามีคำตอบครับ
 
หูของเรานั้นมี 3 ชั้น ช่วงหูชั้นกลางกับโพรงจมูกจะมีท่อที่เชื่อมต่อชื่อ ท่อยู-สเตเซี่ยน ซึ่งเป็นท่อที่ช่วยปรับความดันของหูชั้นกลางให้เท่ากับบรรยากาศภายนอก ดังนั้นเมื่อเวลาที่เราต้องเปลี่ยนระดับความสูงเร็วๆ เช่น เวลาที่เครื่องบินขึ้นหรือลง หรือขึ้นลงลิฟท์ชั้นสูงๆความกดอากาศภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ ท่อยู-สเตเซี่ยน ปรับความดันอากาศภายในตัวเราให้เข้ากับภายนอกไม่ทัน จึงมีผลทำให้เรา หูอื้อ หรือ ปวดหู ได้
 
วิธีง่ายๆในการช่วยบรรเทาอาการหูอื้อ นั่นคือ การกลืนน้ำลาย เพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณปาก ท่อยู-สเตเซี่ยนทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้นการอมลูกอม หรือ การเคี้ยวหมากฝรั่ง จะช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายเพื่อให้เราใช้กลืนได้
 
มากไปกว่านั้นเวลาที่เราอยู่บนเครื่องบินหรืออยู่บนยอดเขาสูงๆแล้ว เวลารับประทานอาหารจะไม่ค่อยมีรสชาติเหมือนเวลารับประทานอาหารบนพื้นดินแบบปกติ สาเหตุก็เพราะว่า ปุ่มรับรส ที่ลิ้นของคนเราจะรับรสได้น้อยลงเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ระดับสูงๆนั่นเอง
 
ที่มา : https://th.toluna.com/opinions/2400959/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81
 
เอกสาร : 33371.pdf
https://th.toluna.com/opinions/2400959/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81


โดย: มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://th.toluna.com/opinions/2400959/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง