[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ดื่มน้ำอย่างไรให้ร่างกายสดชื่น

ดื่มน้ำอย่างไรให้ร่างกายสดชื่น thaihealth

ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เป็นสิ่งที่เราได้ยินมานานว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ แล้วดื่ม 6-8 แก้วต้องดื่มอย่างไรล่ะ ถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ส่วนน้ำหวานและน้ำอัดลม มีน้ำตาลมากเกิน

2. เลี่ยงดื่มน้ำเย็นจัด เพราะร่างกายต้องปรับอุณหภูมิของน้ำให้เท่ากับอุณหภูมิร่างกาย

3. ไม่ควรดื่มน้ำเยอะหลังกินอิ่ม น้ำจะไปกวนระบบย่อยอาหารให้ทำงานช้าลง

4. น้ำแช่เย็นดีกว่าน้ำใส่น้ำแข็ง น้ำแข็งเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้ท้องร่วง

ถึงแม้ว่าเรื่องการดื่มน้ำจะดูเป็นเรื่องที่เล็กน้อย แต่การดื่มน้ำก็ส่งผลต่อร่างกายอย่างมหาศาล การรักษาสุขภาพก็เช่นกัน ทำไปเรื่อย ๆ อนาคตก็จะเห็นถึงผลดีเอง
โดย: มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ
งาน: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/46741-%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง