[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หมูป่ากับสุนัขจิ้งจอก

 

 

หมูป่ากับสุนัขจิ้งจอก

00-wild-boar-cartoon-07-12

ครั้งหนึ่งได้มีหมูป่าตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ และกำลังลับเขี้ยวของมันกับลำต้น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงถามหมูป่าว่าลับเขี้ยวไปทำไมในเมื่อไม่มีภัยใดๆ จากนายพรานหรือสุนัขล่าเนื้อ หมูป่าจึงตอบว่า

“ข้าทำโดยไตร่ตรองดีแล้ว เพราะมันไม่ดีแน่ที่จะลับอาวุธของข้าในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องใช้มัน”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : คนฉลาดมักจะมองการณ์ไกล และมีความรอบคอบอยู่เสมอๆ


นิทานอีสป


โดย: มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
งาน: งานบริหารระดับชั้น ป.6
อ้างอิงแผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: nithanaesop.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง