[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทวิภาค

                 ทวิภาค หรือ จุดคู่  (:)  เป็นเครื่องหมายวรรคตอนสากลอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นจุดสองจุดเรียงตามแนวตั้ง หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า โคลอน (Colon)  มีการใช้ดังนี้

๑.    ใช้บ่งบอกว่ากำลังจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แยกไว้เป็นข้อ  ๆ

        เช่น      แม่สีมี ๓ สี: สีแดง,  สีเหลือง,  สีน้ำเงิน

                    ชื่อ:  แดง    นามสกุล: ดำดี     อายุ: ๑๖  ปี

๒.   ใช้เป็นตัวแบ่งอัตราส่วน อ่านว่า  ต่อ  

       เช่น       ผสมน้ำยานี้ลงในน้ำด้วยอัตราส่วน ๑ : ๔  (น้ำยาหนึ่งส่วนต่อน้ำสี่ส่วน)

๓.    นิยมใช้เป็นตัวคั่นตัวเลขบอกเวลา สำหรับภาษาไทยสามารถใช้มหัพภาคแทนได้

       เช่น       ๑๒:๐๐  น.   (สิบสองนาฬิกา)

                    ๒:๓๑:๐๘  (สองชั่วโมง สามสิบเอ็ดนาที แปดวินาที)

๔.    ในคอมพิวเตอร์ ทวิภาคใช้เป็นตัวระบุชื่อไดรฟ์ในวินโดวส์ และประเภทของโพรโทคอลใน URL

        เช่น      C:Windows
โดย: มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://krupiyarerk.wordpress.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง