[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา: แก้ข้อบังคับต่อตั๋วครูทุก 5 ปี ไม่มีตลอดชีพ

แก้ข้อบังคับต่อตั๋วครูทุก 5 ปี ไม่มีตลอดชีพ

บอร์ด กมว.มีมติแก้ข้อบังคับคุรุสภา ยกเลิกมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ ต้องต่อตั๋วครูทุก 5 ปี
เผยหวั่นครูไม่พัฒนา พร้อมกำหนดเพดานค่าปรับต่อตั๋วครูช้า ปรับสูงสุดไม่เกิน 2 พันบาท

     วันที่ 10 ก.พ. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุม กมว. มีมติชอบให้เสนอบอร์ดคุรุสภาแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 จากที่ให้ข้าราชการครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตได้ แต่ต้องเป็นข้าราชการครูที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3  ครั้ง รวมระยะเวลาการทำงาน 15 ปี เพราะถือว่ามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญแล้ว เปลี่ยนเป็นต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปี โดยในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ครูทุกคนจะต้องมีหลักฐานยืนยันด้วยว่า ในระยะเวลา 5 ปีได้รับการพัฒนาอะไรมาบ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       “จะไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ เพราะเกรงว่าหากมีการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพแล้ว อาจจะทำให้ครูไม่มีการพัฒนาใด ๆ  และขณะนี้ก็ยังไม่มีใครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพเลยแม้แต่คนเดียว เนื่องจากตามข้อบังคับคุรุสภา ฯ ปี 2559  จะทำให้เริ่มมีผู้ครบกำหนดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้งและจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพในเดือนธันวาคม 2562  ดังนั้นเท่ากับว่า การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพยังไม่ได้เริ่มต้น และจะไม่มีใครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพเลย” รศ.ดร.เอกชัยกล่าว
 
     ประธาน กมว.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ทบทวนอัตราค่าปรับหรือค่าดำเนินการกรณียื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้าหลังจากใบอนุญาตประกอบอาชีพหมดอายุ โดยคิดค่าปรับเป็นเงินเดือนละ 200 บาท  ซึ่งถึงแม้จะส่งผลดี ให้ทุกคนต้องรีบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อไม่ต้องเสียค่าปรับ และมีคนไม่ต่อเพียงร้อยละ 8 จากจำนวนครูที่ครบกำหนดต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งหมด  แต่ก็ยังเกิดปัญหากับครูบางคนที่ไม่ได้มาต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 4 - 5 ปี แล้วจึงมาต่อใบอนุญาตฯทำให้ต้องเสียค่าปรับหมื่นกว่าบาท ดังนั้น กมว.จะเสนอบอร์ดคุรุสภาให้แก้ไขข้อบังคับฯเป็นปรับ 200 บาทต่อเดือน แต่ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครูมากนัก

เดลินิวส์


โดย: มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง