[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

แพทย์ เตือนเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ป่วยไข้สุกใสได้

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แพทย์ เตือนเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ป่วยไข้สุกใสได้ thaihealth

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่พบการระบาดของโรคไข้สุกใสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบกับโรคนี้มักเกิดการระบาดในช่วงฤดูหนาวซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและสามารถติดต่อกันได้ง่ายเหมือนไข้หวัดที่สำคัญคือกลุ่มเสี่ยงควรต้องหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการเพราะอาจทำให้มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7  จังหวัดขอนแก่น เผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้สุกใสในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 276 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 5-9ปีรองลงมาคือ แรกเกิด 4ปี และ 10-14 ปีตามลำดับ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชาย มากกว่าเพศหญิงสำหรับโรคไข้สุกใสเกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อผ่านการหายใจ เอาละอองเสมหะน้ำลายน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไป หรือการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย หรือโดยการสัมผัสตุ่มน้ำพองใสที่ผิวหนังผู้ป่วยจะเริ่มปรากฏอาการหลังได้รับเชื้อเข้าไป2-3วันโดยเด็กจะมีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผู้ใหญ่จะมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวจากนั้นจะมีผื่นขึ้นที่ศีรษะใบหน้าแขนขาหน้าอกแล้วเปลี่ยนเป็นตุ่มน้ำพองใสในวันที่2-3นับแต่วันเริ่มมีไข้หลังจากนั้นตุ่มใสจะเป็นหนองแห้งและตกสะเก็ดและจะหลุดเองภายใน 5-20 วัน อาจมีผื่นขึ้นในคอปาก

โดยทั่วไปโรคนี้มักไม่มีอาการที่รุนแรงยกเว้นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ คือ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดผู้ที่กินยากดภูมิต้านทานทารกแรกเกิด สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยที่กำลังรักษาด้วยเคมีบำบัด โรคไข้สุกใส ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและหายได้เอง สำหรับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการ ควรแยกตัวออกจากผู้อื่นโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำมากๆ ถ้ามีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อยๆถ้ามีอาการคันให้รับประทานยาแก้แพ้และทายาคารามายด์ ดูแลรักษาผิวหนังให้สะอาด ตัดเล็บให้สั้น ไม่ควรแกะตุ่มหนองเพราะจะทำให้อักเสบ ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องคลุกคลีกับผู้อื่น เด็ก หรือผู้ใหญ่ ควรให้หยุดเรียนหรือหยุดงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จนกว่าแผลจะตกสะเก็ดและหลุดไป หากมีอาการผิดปกติได้แก่ ซึมลง มีไข้สูงเกินกว่า 3วัน รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำไม่ได้ ควรรีบพบแพทย์ สำหรับการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การแยกตัวจากผู้อื่นตั้งแต่เริ่มมีอาการ พร้อมกับดูแลอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย รับประทานอาหารให้ครบหมู่เพิ่มผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว อาทิ ส้ม สับปะรด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

 

แพทย์ เตือนเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ป่วยไข้สุกใสได้


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/47678-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 10 ครั้ง