[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

Laundry vocabulary คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการซักผ้า
โดย: มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
งาน: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.myenglishteacher.eu/blog/laundry-vocabulary/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 6 ครั้ง