[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

อัปเดต ! เก็บภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ สรุปว่าเราต้องไปแจ้งธนาคารไหม ?

อัปเดต ! เก็บภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ สรุปว่าเราต้องไปแจ้งธนาคารไหม ?

มาตรการภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก คืออะไร ?
          ต้องเข้าใจก่อนว่าการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยบังคับใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่กฎหมายให้สิทธิ์ยกเว้นภาษีสำหรับคนที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนใครมีบัญชีออมทรัพย์ แล้วได้รับดอกเบี้ยรวมกันเกิน 20,000 บาท ก็จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% 
          ย้ำอีกครั้งว่าตัวเลข 20,000 บาท คือจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่เราได้รับนะ ไม่ใช่หักจากจำนวนเงินฝากในบัญชีที่เรามีอยู่ เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.5% เราต้องมีเงินฝากออมทรัพย์เกิน 4 ล้าน ถึงจะโดนเก็บภาษี 
          อีกอย่างคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ไม่รวมบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำ ที่ปกติต้องโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จากดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรกอยู่แล้ว เว้นแต่จะเปิดเป็นแบบบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี  

มีเงินฝากออมทรัพย์เท่าไหร่ ถึงเสียภาษีดอกเบี้ย

          ตามปกติคนที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกิน 20,000 บาท ถึงเกณฑ์โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จะต้องมีจำนวนเงินฝากในบัญชีตามนี้ 

          - อัตราดอกเบี้ยธนาคาร 0.25% ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์รวมทุกบัญชีเกิน 8,000,000 บาท
          - อัตราดอกเบี้ยธนาคาร 0.50% ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์รวมทุกบัญชีเกิน 4,000,000 บาท 
          - อัตราดอกเบี้ยธนาคาร 0.75% ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์รวมทุกบัญชีเกิน 2,666,667 บาท 
          - อัตราดอกเบี้ยธนาคาร 1.00% ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์รวมทุกบัญชีเกิน 2,000,000 บาท
          - อัตราดอกเบี้ยธนาคาร 1.25% ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์รวมทุกบัญชีเกิน 1,600,000 บาท 
          - อัตราดอกเบี้ยธนาคาร 1.25% ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์รวมทุกบัญชีเกิน 1,333,333 บาท
          - อัตราดอกเบี้ยธนาคาร 1.80% ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์รวมทุกบัญชีเกิน 1,111,111 บาท

สรุปคือ ต้องเป็นคนที่มีเงินฝากจำนวนมาก ๆ เป็นหลักล้านขึ้นไปเลย ถึงจะมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาท

สรุปเกณฑ์ใหม่ ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

          เกณฑ์ใหม่ที่กรมสรรพากรประกาศออกมา คือ คนที่ได้ดอกเบี้ยรวมกันทุกธนาคารไม่เกิน 20,000 บาท จะยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเหมือนเดิม แต่ต้องยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร หากไม่ยินยอมก็จะหมดสิทธิ์รับการยกเว้นภาษี 

          เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายคนพยายามหลบเลี่ยงภาษี ด้วยการปิดบัญชีก่อนได้ดอกเบี้ยเกินเกณฑ์ หรือเปิดบัญชีเงินฝากไว้หลายเล่มกับธนาคารหลายแห่ง โดยไม่ได้นำยอดดอกเบี้ยที่ได้รับมาแจ้งยื่นภาษีปลายปี จึงต้องปรับเงื่อนไขยกเว้นภาษีใหม่ ให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของทุกธนาคารไว้ด้วยกัน จะได้รู้เลยว่าใครได้ดอกเบี้ยรวมกันเท่าไหร่ 

          ทำให้คนที่ได้รับผลกระทบเต็ม ๆ คือ คนที่มีเงินฝากจำนวนมาก แต่ไม่ได้ยื่นภาษีให้ถูกต้องนั่นเอง และเรื่องนี้จะไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ เพราะ 99% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือได้รับดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 บาทอยู่แล้ว

 

    

 

ยินยอมให้ส่งข้อมูล เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นภาษี ได้อย่างไร

          คำตอบคือ ไม่ต้องทำอะไรเลย อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องไปแจ้งธนาคารก็เท่ากับเรายินยอมไปโดยปริยาย โดยทางธนาคารจะเป็นผู้แจ้งความยินยอมการส่งข้อมูลดอกเบี้ยไปที่กรมสรรพากรเอง แล้วเราจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามเดิม หากได้รับดอกเบี้ยรวมกันทุกธนาคารไม่เกิน 20,000 บาท 

 

ไม่อยากส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ต้องทำอย่างไร 
          สำหรับใครที่ไม่อยากส่งข้อมูลดอกเบี้ยของตัวเองให้กรมสรรพากร จะต้องไปดำเนินการแจ้งต่อธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ทุกบัญชี  ว่าไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร 
          โดยผู้ที่แจ้งธนาคารจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี และจะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตั้งแต่บาทแรกของดอกเบี้ยที่ได้รับ แม้จะได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทก็ตาม 
          ทั้งนี้ ถ้าดอกเบี้ยรวมไม่เกิน 20,000 บาท เรายังสามารถไปยื่นแบบขอคืนภาษีย้อนหลังได้ แต่หากดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาท ก็จะต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ซึ่งการแจ้งไม่ยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูล ผู้ฝากเงินจะต้องนำรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชี ไปรวมกับรายได้อื่นเพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้ประจำปีนั้น ๆ ด้วย ซึ่งอาจเสียภาษีมากกว่า 15% ก็ได้

วิธีแจ้งไม่ยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร

  การแจ้งความประสงค์ไม่ให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ย เราต้องดำเนินการแจ้งกับทุกธนาคารที่มีบัญชีออมทรัพย์อยู่ สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ที่ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการแจ้งแค่ครั้งเดียวจะมีผลตลอดไป แต่ถ้าอยากยกเลิกเมื่อไร ค่อยดำเนินการติดต่อกับธนาคารอีกครั้ง 
          สำหรับการแจ้งไม่ยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ย ถ้าอยากให้มีผลกับข้อมูลดอกเบี้ยของงวดครึ่งปีแรก 2562 จะต้องดำเนินการก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม นี้เท่านั้น เพื่อให้มีผลในรอบภาษีดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีแรก เนื่องจากธนาคารต้องคำนวณเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในครึ่งปีแรกถึงวันที่ 15 พฤษภาคม และนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 20 พฤษภาคม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมสรรพากร

https://money.kapook.com/view209033.html


https://money.kapook.com/view209033.html


โดย: มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
งาน: งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://money.kapook.com/view209033.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 10 ครั้ง