[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดไข้เลือดออก

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดไข้เลือดออก thaihealth

ในช่วงฤดูฝนหากมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างดี ดังนั้นจึงต้องร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการแพร่กระจายของยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และโรคต่าง ๆ

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังพบข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยในปี2562มีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า26,000รายมีผู้เสียชีวิต30ราย ขณะที่จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยแล้วจำนวน128รายสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน1.6เท่าและยังไม่มีผู้เสียชีวิต

          สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในระยะ1-2วันแรกที่มีไข้สูงให้เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาและทานยาพาราเซตามอลแต่ห้ามทานยาแอสไพรินและไอบูโปรเฟนเนื่องจากยาทั้งสองชนิดนี้จะยิ่งส่งผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติจนอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้

          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูฝนหากมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมBigCleaningทุกสัปดาห์แรกของเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม2562 โดยใช้มาตรการ5ป.1ข.และ6ร.เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกประกอบด้วย ป.1ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้  ป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วัน  ป.3ปล่อยปลาหางนกยูง  ป.4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  ป.5ปฏิบัติเป็นประจำ  ข.1ขัดภาชนะ และ  6ร.ได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลโรงธรรมโรงแรมและโรงงานพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัดด้วยการทาโลชั่นกันยุงสวมเสื้อผ้าสีอ่อนหรือเนื้อหนาติดมุ้งลวดหรือนอนในมุ้งทั้งกลางวันและกลางคืน

 

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดไข้เลือดออก


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/49130-%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง