[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เศษส่วนอย่างต่ำ

เศษส่วนอย่างต่ำ

1) พิจารณาเศษส่วน 

ตัวเศษคือ 12 จะเห็นได้ว่า 4 ไปหาร 12 ซี่งเป็นตัวเศษได้ลงตัว

ตัวส่วนคือ 28 จะได้ได้ว่า  4 ไปหาร 28 ซึ่งเป็นตัวส่วนได้ลงตัวเหมือนกัน

ดังนั้น  ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ ต้องเอา 4  ไปหารทั้ง 12 และ 28   

จะได้ 

พิจารณา   จะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนใดเลยที่มากกว่า 1 ซึ่งไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว ดังนั้น เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้ว

นั่่นคือ   สามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ 

2)  พิจารณาเศษส่วน 

 ตัวเศษคือ 24  จะเห็นได้ว่า  24  ไปหาร 24 ซึ่งเป็นตัวเศษได้ลงตัว

 ตัวส่วนคือ 48  จะเห็นได้ว่า  24  ไปหาร 48 ซึ่งเป็นตัวส่วนได้ลงตัวเหมือนกัน

 ดังนั้น   ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ  ต้องเอา 24 ไปหารทั้งเศษและส่วนก่อน

 จะได้  

 พิจารณา   จะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนใดเลยที่มากกว่า 1 ซึ่งไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว ดังนั้น

เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วครับ

นั่นคือ  สามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ  

 แบบฝึกหัด

 

1.จงทำจำนวนต่อไปนี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

1) 15/25


ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 7 ครั้ง