[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ภาวะโลกร้อนเปลี่ยนชีวิตหมีขั้วโลก

เมื่อหมีขาวสารอาหารไม่เพียงพอเพราะขั้วโลกเหนืออุ่นขึ้น
.
เมื่อพูดถึงภาวะโลกร้อน หลายคนอาจไม่เข้าใจถึงความร้ายแรงและไม่ได้ใส่ใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่อันที่จริง ผลกระทบจากเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันเหล่านี้ค่อยๆ สะสมพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ปรากฏให้เห็นในสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
.
ขั้วโลกเหนือ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากภาวะโลกร้อน ในปี 2018 ที่ผ่านมา นักวิจัยไทยได้มีการลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งหมู่เกาะสวาลบาร์ด มหาสมุทรอาร์กติก เพื่อทำการสำรวจความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณชายฝั่งและใต้ท้องทะเล ซึ่งผลการสำรวจพบว่า อุณหภูมิของขั้วโลกเหนือเพิ่มสูงขึ้นถึง 5 องศาเซลเซียสทะเลมีความอุ่นขึ้น ทำให้น้ำแข็งละลายเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบไปยังระบบนิเวศภายใต้ท้องทะเลให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมีการพบขยะพลาสติกอยู่เป็นจำนวนมากทั้งหน้าดินและในทะเล
.
เมื่อศึกษาต่อว่า ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดอะไรขึ้น คำตอบคือภายในทะเลมีจำนวนของสาหร่ายและแมงกะพรุนที่เติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อไปยังแมวน้ำให้ลดจำนวนลง จนหมีขั้วโลกมีอาหารกินไม่เพียงพอ ต้องหันมากินพืชและมอสประทังชีวิต แต่ด้วยโครงสร้างร่างกายเป็นผู้ล่าที่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารจากเนื้อสัตว์ การกินพืชจะทำให้หมีขั้วโลกมีร่างกายที่อ่อนแอ และไม่แข็งแรง
.
แน่นอนว่าขั้วโลกเหนือเป็นเพียงแค่หนึ่งในสถานที่อีกจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ดังนั้นเราจึงควรหันมาปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันกันให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยเท่าที่จำเป็น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง สิ่งที่ยังใช้การได้ก็นำกลับมาใช้ใหม่ แยกขยะเพื่อรีไซเคิล หรือจะเป็นการหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ แม้ในช่วงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ๆ อาจจะดูยุ่งยากหรือลำบากกว่าเดิม แต่ในระยะยาวแล้วจะเป็นการช่วยให้โลกจะอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น


ภาวะโลกร้อนเปลี่ยนชีวิตหมีขั้วโลก


โดย: มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว
งาน: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/deqpth/photos/pb.615167258514385.-2207520000.1562819995./2593120617385696/?type=3&theater

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 7 ครั้ง