วันที่ 17 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5) (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมงาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4) (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมงาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.2 และ ป.6) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6) (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมงาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.1 และ ป.5) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมครูฟิลิปปินส์ซ้อมร้องเพลงกับวงเครื่องสายตะวันตกและวงโยธวาทิต (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมใหญ่ การแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 กิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีการ การแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561 และพิธีสักการะนักบุญมงฟอร์ต (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรมซ้อมพิธีการ และการแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬายิมนาสติกและกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรมครูคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูชั้น ป.2 เพื่อแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 กิจกรรม ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน นำเสนอวิดีโอและรูปแบบพิธีเปิดงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูชั้น ป.1 และ ป.3 เพื่อแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ธ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนงานอภิบาลร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตารมณ์มหาพรต (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสวนสนุก งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมบันทึกวิดีโอชุดการแสดงพิธีเปิด งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการและตัวแทนครูร่วมคำนับพระสังฆราช เนื่องในวันฉลองศาสนนาม (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12 (งานกีฬา)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง งานประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12 (งานกีฬา)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 2) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12 (งานกีฬา)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 (ครั้งที่ 2) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 9 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 2) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 25 พ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9) (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 พ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9) (งานลูกเสือ)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9) (งานลูกเสือ)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP LOY KRATONG COSTUMES CONTEST (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันวชิราวุธ (งานลูกเสือ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 1) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 1) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (งานกีฬา)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 (ครั้งที่ 1) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 4 (งานกีฬา)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 21 (งานกีฬา)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 21 (งานกีฬา)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียด ระบบการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมซุ้มขนมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2561 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 - ป.6/4) (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 พ.ย. 2561 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 - ป.6/4) (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 -ป.6/4) (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP HALLOWEEN COSTUMES CONTEST (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำรับแม่พระ เนื่องในโอกาสปิดเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การแสดงรำเปิดงาน “มหัศจรรย์ศิลป์ถิ่นล้านนา สืบสานภูมิปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี” (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Master Chef Kids (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดง นำเสนอการแสดง งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานลูกเสือ สำรวจสถานที่จัดค่ายและประสานงานค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครั้งที่ 2 (งานลูกเสือ)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรม คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2561 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 16 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรม งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนคาทอลิกในการร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน เพื่อหารือการจัดรายการอาหารโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรม งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรม Master chef kids (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรม งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรม งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม Master chef kids (รอบชิงชนะเลิศ) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็ค เข้าร่วมการแข่งขันรายการ STACK FAST 70 ปี SLC (งานกีฬา)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรม งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Master chef kids (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรม งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม Master chef kids (รอบคัดเลือก) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.3/8 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2561 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม Master chef kids (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/9 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 19 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนชั้น ป.5 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 13 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, 1, 3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโต๊ะจีน งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและพิธีการ งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา เข้าร่วมประชุมกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ งานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมโรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา คัดเลือกนักกรีฑารุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 30 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 29 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันรายการ "นครเชียงใหม่คัพ" ครั้งที่ 1 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ ลำพูน แชมป์เปี้ยน 2018 ครั้งที่ 13 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันรายการ "นครเชียงใหม่คัพ" ครั้งที่ 1 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ ลำพูน แชมป์เปี้ยน 2018 ครั้งที่ 13 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 27 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมสภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครู และนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม (งานลูกเสือ)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.4-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม (งานลูกเสือ)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม (งานลูกเสือ)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2561 กิจกรรมทดสอบทักษะลูกเสือ เพื่อคัดเลือกลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานอภิบาลแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนจิตตาภิบาล (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/7 พบกับ ป.6/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน (ภาคบ่าย) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/6 พบกับ ป.6/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/7และ ป.6/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.6/2 กับ ป.6/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/1 กับ ป.6/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานลูกเสือนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2561 กิจกรรมทดสอบระบบเสียงของห้องเสียงตามสาย (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/8 กับ ป.6/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย (งานลูกเสือ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/3 กับ ป.6/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/5 กับ ป.6/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการและเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/2 และ ป.5/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรม งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (งานกีฬา)
วันที่ 24 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (งานกีฬา)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Campus ministry ) ครั้งที่1/2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/6 และ ป.5/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/3 และ ป.5/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมหารือเรื่อง Theme การแสดงงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/7 กับ ป.5/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากรุก (งานกีฬา)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (งานกีฬา)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.3/3เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมคู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/5 กับ ป.3/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/2 กับ ป.3/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5กับ ป.4/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/1 กับ ป.3/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมซักซ้อมพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/3 กับ ป.4/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (งานกีฬา)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.1-3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฉลองวัดพระหฤทัยเชียงใหม่พร้อมการบวชพระสงฆ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/1 กับ ป.5/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.3/2เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน (งานกีฬา)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 รับฟังแนวการปฏิบัติงานในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/1 กับ ป.4/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/2 กับ ป.4/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.4/4 กับ ป.4/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท (งานอภิบาล)
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (งานกีฬา)
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลหญิง กีฬาสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.5/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน ป.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายแก่นักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (งานกีฬา)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจค่ายลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมบันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมพิจารณารถตู้เพื่อใช้กิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมบันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมงานอภิบาลนำส่งจดหมายในการขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ปีการศึกษา 2561 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมขอบคุณหน่วยงานสถานที่ที่นำนักเรียนทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมงานอภิบาลนัดหมายนักเรียนการเรียนคำสอน (งานอภิบาล)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมงานอภิบาล (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 18 เม.ย. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 (งานลูกเสือ)