วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมหยุดวันมาฆบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 ม.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันครู (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ม.ค. 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 31 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดพละ ชุดพื้นเมือง ชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ร้านห่อปกหนังสือ และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 5 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมประกาศผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนมอบตัววันที่ 1 ธันวาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของ ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและประกันสุขภาพหลังเกษียณ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 3 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครู และประกันหลังเกษียณ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ต.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันปิยมหาราช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ต.ค. 2561 กิจกรรมโรงเรียนหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาร้านจัดทำเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล และบริษัทเครื่องคอมคัลเลอร์ (ผลิตเอกสาร) (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (งานประสานราชการ)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 22 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมไปสำรวจโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินตามที่หน่วยงานภายในโรงเรียนขออนุมััติซื้อประเดือนกันยายน 2561 ตามสถานที่ติดตั้งภายในโรงเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (งานประสานราชการ)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายทรัพย์สินตามที่ได้บันทึกข้อความขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมชำระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมเก็บข้อมูลถ่ายภาพรายการสินค้าร้านน้ำสมุนไพร และร้านซาลาเปา ขนมจีบ เพื่อนำไปใช้ในการทำระบบซื้อสินค้าของโรงอาหาร (งานโภชนาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ให้แก่ร้านรับซื้อซากคอมพิวเตอร์ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2561 กิจกรรมหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันหลังเกษียณ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านทำเสื้อโปโล เสื้อช็อป ชุดซาฟารีนักการและคัดเลือกบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2561 กิจกรรมหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรมโรงเรียนหยุดโครงการเพลิน ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และวันเข้าพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ก.ค. 2561 กิจกรรมหยุดวันอาสาฬหบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมพนักงานโรงอาหารรับชมการสาธิตการทำอาหารและทดลองการใช้เครื่องชงกาแฟ ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครูต่างชาติและคัดเลือกร้านจัดทำแหวนทองคำ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ ต่อ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันก่อนและหลังเกษียณ ร้านขายส่งเครื่องปรุง และร้านจำหน่ายผ้าตัดชุดฟอร์มครู (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันวิสาขบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการถอดถอนครูชาวต่างประเทศ (งานประสานราชการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมเยี่ยมไข้อ.มานิตย์ ขันฑสีมา เลขาสมาคม โรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม (งานสื่อสารมวลชน)