วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้ากับเครื่องปรับอากาศ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง โรคระบาด..มาแล้ว R S V Respiratory Syncytial Virus (งานพยาบาล)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.6และ ป.5/5-ป.5/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมหยอดวัคซีนโปลิโอ นักเรียนป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/1-ป.5/4 (งานพยาบาล)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.3 (งานพยาบาล)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 5 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมอบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) (งานพยาบาล)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector บริษัท FW Media (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมทีมงานงานเทคโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector และ Microphone Panasonic (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 4 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดระบบรายงานการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มอบอุปกรณ์กับดักยุงลาย(LeO-Trap) พร้อมสาธิตวิธีใช้งาน (งานพยาบาล)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ บริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาเยี่ยมและให้คำปรึกษาการจัดทำประกันงานยานพาหนะและงานทรัพย์สินโรงเรียน (งานยานพาหนะ)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "SINGHA 3x3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 18 ส.ค. 2561 กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๙ คน รายการ "ชมรมกีฬาสากล ผปค.เชียงใหม่" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมนาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ส.ค. 2561 กิจกรรมบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน รายการไมค์ทองคำ และไมค์ทองคำเด็ก (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน รายการไมค์ทองคำ และไมค์ทองคำเด็ก (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๙ คน รายการ "ชมรมกีฬาสากล ผปค.เชียงใหม่" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานพยาบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียน เมืองเชียงใหม่ (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานพยาบาลร่วมอบรม เรื่องความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมบริษัทนพดลพานิช ดำเนินการติดตั้งแทงค์สำรองน้ำบนสระว่ายน้ำ (งานบริหารสระว่ายน้ำ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.3 (งานพยาบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/5- ป.5/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.6และป.5/1- ป.5/4 (งานพยาบาล)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Samsung Display Solution Videowall&Signage (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรม ประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนำเสนอระบบบันทึกแผนการสอนต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรมชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมพนักงานดูแลการจราจร ครั้งที่ 1/2561 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 13 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียน ป.1-6 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 12 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 8 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ป.1-3 ก่อนเปิดภาคเรียน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)