วันที่ 19 เม.ย. 2562 กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธันวา สุวรรณชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีปลงศพ คุณครูอุบล ขันธปรีชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรม กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรรับทราบข้อมูลการใช้ประกันสุขภาพฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 4/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมสอบสอนครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์อัตราบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป (งานวิเคราะห์อัตรากำลัง)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของนางเครือวัน ดวงสว่าง พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมคณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรม กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมแพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมพิจารณาและทบทวนระเบียบฯว่าด้วยการบริหารงานนักการและพนักงาน (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมสอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 24 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธนพงศ์ มงคล ครูที่ปรึกษา ป.4/5 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมคณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนบริษัทตรวจสุขภาพเข้าตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรม กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมครูปิ่นแก้ว ไชยสลี ครูที่ปรึกษา ป.3/2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 ของยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตร AIA Vitality ให้แก่ครูที่ทำประกันสุขภาพฯกลุ่มของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2561 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 พ.ค. 2561 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 พ.ค. 2561 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)