Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปประเมินการจัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ วันศุกร์ที่  7 สิงหาคม  พ.ศ.2552  ณ  เวทีหรรษาและศาลามารีย์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้นิทานรามเกียรติ์ การแข่งขันท่องบทดอกสร้อย การประกวดพระ นาง ในวรรณคดี การแสดงละครพระมเหลเถไถ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การแสดงละครนิทานจันทโครพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเล่านิทานคำเมือง ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 5 และการแสดงละครเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ณ เวทีหรรษาและศาลามารีย์ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะทำงานจึงได้ทำการออกแบบเครื่องมือและเก็บแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมิน  จำนวน 559 ราย  ซึ่งผลการประเมินการจัดกิจกรรมสรุปได้ดังเอกสารแนบ
            วันภาษาไทย    ( อัลบั้ม 5833 วันที่ 7 ส.ค. 2552)
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
  2. มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี
  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 971 ครั้ง จาก งานวิจัยและพัฒนา

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้