Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปประเมินการจัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ วันศุกร์ที่  7 สิงหาคม  พ.ศ.2552  ณ  เวทีหรรษาและศาลามารีย์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้นิทานรามเกียรติ์ การแข่งขันท่องบทดอกสร้อย การประกวดพระ นาง ในวรรณคดี การแสดงละครพระมเหลเถไถ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การแสดงละครนิทานจันทโครพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเล่านิทานคำเมือง ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 5 และการแสดงละครเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ณ เวทีหรรษาและศาลามารีย์ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะทำงานจึงได้ทำการออกแบบเครื่องมือและเก็บแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมิน  จำนวน 559 ราย  ซึ่งผลการประเมินการจัดกิจกรรมสรุปได้ดังเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
            วันภาษาไทย    ( อัลบั้ม 5833 วันที่ 7 ส.ค. 2552)
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2043 ครั้ง จาก งานวิจัยและพัฒนา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน