Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ เรื่องการแต่งกายในช่วงอากาศหนาวเย็น
 
           เนื่องจากช่วงนี้ สภาพอากาศหนาวเย็น  ทางโรงเรียนเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของนักเรียน จึงอนุญาตให้นักเรียนหญิง สามารถสวมใส่แลคกิ้งขายาว  สำหรับนักเรียนชายสามารถสวมกางเกงวอร์มขายาวมาโรงเรียนได้  โดยขอความร่วมมือใส่กางเกงที่ไม่มีลวดลาย สีเนื้อ สีดำหรือสีกรมท่า 
           ขอบคุณค่ะ 
 

มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 788 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน