Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559
 
              ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่ห้องการเงิน และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2559  
** (รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.3-ป.6 จำนวน 60 คน เท่านั้น) **         
 
 
 
 
 
 

มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 739 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน