Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 - 11 ตุลาคม 2559
 
การให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 - 11 ตุลาคม 2559 
 
ทางฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 23–26 กันยายน 2559 เวลา 08.00-15.30 น.
 
เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2559 เวลา 08.30-15.30 น.
 
เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
 
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
 
ผู้ปกครองสามารถชำระเงินโดยโอนผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
เลขที่บัญชี 533-1-03670-8
 
และธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างคลาน ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เลขที่บัญชี 407-2-26943-3
 
และกรุณา แฟกซ์ใบเงินโอนมาที่เบอร์ 0-5327-4640


ไฟล์แนบ 1มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 726 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน