Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมบริจาคฝาอลูมิเนียมให้มูลนิธิขาเทียม
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง...... ร่วมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมบริจาคฝาอลูมิเนียมให้มูลนิธิขาเทียม เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาด วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
โดยสามารถนำมาร่วมบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคฝาอลูมิเนียม บริเวณด้านข้าง สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสามัคคีนฤมิต

มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 391 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

ร่วมประสานการดำเนินงานธุรการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน