Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 ไฟล์แนบ 1มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 621 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน