Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่ห้องการเงิน และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2560 (รับสมัครนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 60 คน เท่านั้น)

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

18 มกราคม 2560


มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 495 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน