Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การประกวดใส่ทำนองเพลง ชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
 

ฝ่ายวิชาการ  ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย แผนกประถม ระดับชั้น ป.1-6 ทุกคน ส่งผลงานเข้าประกวด “การใส่ทำนองเพลงตามเนื้อร้องที่กำหนด” เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

         -     นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

กติกา

         1.    ต้องเป็นเนื้อร้องที่คณะกรรมการกำหนดหรือดัดแปลงเนื้อร้องได้เล็กน้อย

               โดยไม่เสียเนื้อความเดิม

         2.    นักเรียนต้องเป็นผู้สร้างผลงานทำนองเพลงด้วยตนเอง

         3.    นักเรียนไม่ลอกเลียนแบบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสิน

         1.    ผลงานมีความไพเราะกลมกลืนของทำนอง และคำร้อง

         2.    ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์

         3.    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลการแข่งขัน

         -     วันที่ 30 มีนาคม 2560

รางวัล

         1.    รางวัลชนะเลิศ                 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         2.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         3.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการส่งผลงาน

         1.    นักเรียนสามารถส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560

               ก่อน เวลา 12.00 น.

         2.    อัดเสียงร้องพร้อมทำนองที่แต่ง ในรูปแบบไฟล์ MP3

         3.    ส่งผลงานทาง Student Dashboard บน Web site ของโรงเรียน โดยจะมีปุ่มสำหรับ  คลิกส่งผลงานประกวด

         4.    เนื้อเพลง ที่กำหนด

 

                     อย่าปล่อยขยะจากมือ        ถือขยะเอาไว้

                     เดินไปใส่ลงถัง                น่ารักจังเด็ก MCPไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 591 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน