Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 

เนื่องจากเกิดน้ำฝนท่วมขังระดับสูงในตัวเมืองหลายแห่ง ทางโรงเรียนจึงขอประกาศหยุดการเรียน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นเวลา 1 วัน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 881 ครั้ง จาก งานสื่อสารมวลชน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน