Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญชวนคุณครู มาสเตอร์ และนักเรียนร่วมบริจาคฝาอลูมิเนียม ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

ขอเชิญชวน คุณครู มาสเตอร์ และนักเรียนทุกคน ร่วมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการร่วมบริจาคฝาอลูมิเนียม เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด

สามารถนำมาร่วมบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคฝาอลูมิเนียม บริเวณด้านข้างสนามบาสเกตบอล และทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมตัวแทนนักเรียน จะได้นำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2560 ต่อไป

 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียนไฟล์แนบ 1มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 349 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน