ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อการศึกษา และสมทบทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนประจำโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
(30/มกราคม/2560 ::
จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
การให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 - 11 ตุลาคม 2559
(23/กันยายน/2559 ::
จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(09/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
สัมนาการใช้งาร Samsung
(24/พฤษภาคม/2559 ::
จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)